CacheCache 2015 Dec. 1st

这次在CacheCache的拍摄中尝试了新的构图,是不是更有视觉冲击力一些呢?

化妆:大宝

摄影:Jem

151201 CC9538 151201 CC9566 151201 CC9577  151201 CC9796 151201 CC10087 151201 CC10286 151201 CC10315 151201 CC10826 151201 CC11006 151201 CC11012 151201 CC11016 151201 CC11173 151201 CC11193 151201 CC11201 151201 CC11298 151201 CC11300 151201 CC11308 151201 CC11391 151201 CC11411

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注