Jan. 16 2018 in Guangzhou

Makeup & hairstyle: TTong Team

Stylist: Cynthia, Jinglu

Photographer: Jem Zhu